Övriga produkter

Sigill

För att systemet skall fungera krävs det att du använder dig av ett sigill mellan nyckeln och Standard-peggen. Detta förhindrar att personal ”lånar” en nyckel utan att sätta dit sin egen ID-pegg.

Snabbkoppling

För att förenkla hanteringen med ID-peggen så erbjuder vi även en såkallad snabbkoppling mellan privat nyckelknippa och ID-pegg. Den är mycket lätt att ta av nyckelknippan när man skall hämta en nyckel på ett Keytracker system.

ID-pegg

ID-pegg är en personlig identitets-pegg för användare som har tillåtelse att låna en nyckel. ID-peggarna är numrerade mellan 1-50 och finns i 6 olika färger för att enklare veta vilken avdelning som har en nyckel.

ID-pegg 05 Röd
ID-pegg 09 Blå
ID-pegg 04 Orange
ID-pegg 06 Lime
ID-pegg 07 Rosa
ID-pegg 03 Gul

Standard-pegg

Standard-pegg är den del som nyckeln sitter fast i tavlan med. Denna kan lossas med vilken ID-pegg som helst. Standard-peggar finns endast i vitt och numrerade mellan 1-50.